شما اینجا هستید:

محاسبه آنلاین هیت سینک

برای محاسبه آنلاین هیت سینک ، گروه تحقیقاتی آلپاویت یک فرم محاسبه مقاومت حرارتی هیت سینک ارائه کرده است.

روش محاسبه هیت سینک قبلا توضیح داده شده است. برای جزییات بیشتر می توانید به آن مراجعه کنید. برای سرعت بیشتر در محاسبه هیت سینک از فرم زیر استفاده کنید. دقت کنید که تمام قسمت ها را با مقادیر صحیح پر کنید.

 

از کلمه های case و mounting base یا mb در منابع مختلف به جای یکدیگر استفاده می شود. ما در اینجا از هر دو استفاده می کنیم.

 

دیاگرام روش محاسبه هیت سینک
محصولات تصادفی
پر امتیازترین محصولات